Općina Pakoštane

Javni natječaj za prodaju građevinskih parcela u naselju Vrana – predjel Majdan

Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, u prostoriji Općinske vijećnice Općine Pakoštane, u Pakoštanima, Kraljice Jelene 78, drugog dana od proteka roka za podnošenje ponuda, u 10,00 sati, o čemu je Povjerenstvo dužno sastaviti zapisnik.

Predmet natječaja:

Prodaja građevinskih parcela u vlasništvu Općine Pakoštane, u naselju Vrana (predjel Majdan), za potrebe individualne izgradnje (izgradnja obiteljskih kuća radi stambenog zbrinjavanja).

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060