Općina Pakoštane

Prostorni planovi u postupku donošenja

II. ponovna javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane

Ponovna javna rasprava o V. izmjenama i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane

Javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane

Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane

II. ponovna javna rasprava za Izmjene i dopune UPU Kazin – Drage

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Kazin - Drage

Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Kazin - Drage

Izvješće o javnoj raspravi za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Kazin - Drage

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Malenice – Drage

ID UPU Kazin

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060