Općina Pakoštane

Preknjiženja uplata

Prilikom uplata naknada i poreza molimo da koristite ispravne pozive na broj. Preknjiženja pogrešno odnosno više uplaćenih sredstava po naknadama možemo izvršiti na vaš zahtjev samo za naknade koje su prihod Općine Pakoštane.

Obrazac za prijavu:

Adresa odgovorne službe:
Općina Pakoštane- Jedinstveni upravni odjel
Kraljice Jelene 78, Pakoštane

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 7 do 15 sati

Osobe za kontakt:
Ivona Maksan
Telefon: 023/381 060
Fax: 023/381 064
E-mail: financije-ivona@opcina-pakostane.hr

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060