Općina Pakoštane

Održavanje čistoće, groblja i parkinga

Juština d.o.o. obavlja na prostoru Općine Pakoštane komunalne djelatnosti:

  • Čišćenja i pranja javno-prometnih površina
  • Održavanje zelenih površina
  • Održavanje groblja
  • Upravljanje i održavanje sportskom dvoranom
  • Parkinga


Internet: više informacija možete pronaći na stranicama Juština d.o.o.


Odgovorne službe:
Juština d.o.o.

Adresa:
Kraljice Jelene 78, Pakoštane

Reklamacije i računi:
Telefon: 023/382 407
Fax: 023/382 407
e-mail: doris@justina.hr

Uprava:
Antonio Šarić
e-mail: antonio@justina.hr

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060