Općina Pakoštane

Jednistveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel

Naziv radnog mjestaIme i prezime službenikaZanimanje/stručno obrazovanje

telefon/e-mail

PROČELNIK
Jedinstvenog upravnog odjela

Marijana Došen

diplomirani pravnik/VSS

023/381 059

procelnik@opcina-pakostane.hr

Referada za proračun, financije i javne potrebe

Naziv radnog mjestaIme i prezime službenikaZanimanje/stručno obrazovanjeTelefon/e-mail

Voditelj referade za proračun,
financije i javne potrebe

Milan Vulin

diplomirani ekonomist/VSS

023/381 592

financije@opcina-pakostane.hr

Viši referent za općinske
poreze, naknade te poslove
javnih potreba

Ivona Maksan

Bacc. javne uprave/VŠS

023/381 592

financije-ivona@opcina-pakostane.hr

Viši referent za proračun i računovodstvene poslove

Blankica Kurtov

ekonomist/VŠS

023/381 592

financije-blanka@opcina-pakostane.hr

Viši referent za naplatu
općinskih poreza

Marija Striguljica

ekonomist/VŠS

023/381 592

financije-maria@opcina-pakostane.hr

Referada za opću upravu, imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Naziv radnog mjestaIme i prezime službenikaZanimanje/stručno obrazovanjeTelefon/e-mail

Voditelj referade za opću upravu,imovinsko - pravne poslove,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Marijana Došen

diplomirani pravnik/VSS

023/381 059

procelnik@opcina-pakostane.hr

Viši stručni suradnik za komunalne poslove i 

infrastrukturu

Marijana Došen

diplomirani pravnik/VSS

023/381 059

procelnik@opcina-pakostane.hr

Administrativni tajnik načelnika
i arhivist

Marija Kurtov

upravni i birotehnički stručni radnik/SSS

023/381 060

pisarnica@opcina-pakostane.hr

Komunalni redar

Stipe Kurtov

ing. građevine/VŠS

099/3531 767 

komunalni@opcina-pakostane.hr

Komunalni i prometni redar

Martin Miočić

tehnički smjer/SSS

023/381 060
099/470 4584

prometni@opcina-pakostane.hr

Referada za gospodarstvo i održivi razvoj

Naziv radnog mjestaIme i prezime službenikaZanimanje/stručno obrazovanjeTelefon/e-mail

Voditelj referade za gospodarstvoi održivi razvoj

Slavo Stojanov

diplomirani ekonomist i magistar znanosti/VSS

023/381 060

gospodarstvo@opcina-pakostane.hr

Viši stručni suradnik za gospodarstvoi održivi razvoj

Martina Bungur

diplomirani ekonomist//VSS

023/381 060

gospodarstvo-martina@opcina-pakostane.hr

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060