Općina Pakoštane

Vodovod i kanalizacija

Komunalno društvo Komunalac d.o.o.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

  • javna vodoopskrba: zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama ili na drugi način (cisternama, vodonosnicima i sl.),
  • ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe,
  • izvođenje priključaka,
  • umjeravanje vodomjera,
  • javna odvodnja: skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode, obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,
  • uzorkovanje i ispitivanje kakvoće vlastitih otpadnih voda,

Internet: više informacija možete pronaći na stranicama Komunalac d.o.o.


Odgovorne službe:
Komunalac d.o.o.

Adresa:
Kralja Petra Svačića bb, Biograd na moru
Telefon: 023/383 510
E-mail: info@komunalac.com

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060