Općina Pakoštane

Gospodarenje otpadom

Komunalnu djelatnost skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Pakoštane, obavlja tvrtka LOŠI d.o.o.

Komunalna djelatnost skupljanja i odvoza komunalnog otpada obavlja se sukladno Ugovorima o koncesiji za obavljene komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Pakoštane i drugih propisa koji uređuju predmetnu djelatnost.

Napomena: više informacija možete pronaći na stranicama Loši d.o.o.

Adresa odgovorne službe:

Loši d.o.o.
Servisna zona Pakoštane, 23211 Pakoštane
Telefon: 023/381 253
E-mail: losibackov@gmail.com

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060