Općina Pakoštane

e-Savjetovanje

Savjetovanje s dionicima zainteresirane javnosti

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Plan savjetovanja sa javnošću Općine Pakoštane u 2022. godini - AŽURIRAN PLAN NA DAN 31.12.2022. GODINE.xlsx
Plan savjetovanja za 2021..xlsx
Strategija razvoja turizma općine Pakoštane.pdf
Smjernice za primjenu Kodeksa savjet.pdf
Odluka o imenovanju osobe sa savjetovanje sa javnošću * Napomena: Odluka o imenovanju osobe sa savjetovanje sa javnošću
Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060