Općina Pakoštane

Prijava poreza na potrošnju

Člankom 20. Zakona o lokalnim porezima(NN br. 115/2016 i 101/2017) propisana je obveza plaćanja poreza na potrošnju: alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Odlukom o općinskim porezima (Službeni glasnik Općine Pakoštane broj 3/2001, 1/2009 i 3/2012) propisana je visina osnovice poreza na potrošnju po stopi od 3%. Prijava poreza na potrošnju dostavlja na obrascu PP-MI-PO do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Člankom 56. Zakona o lokalnim porezima propisano je da svaka fizička ili pravna osoba porezni obveznik koja ne uplati porez na potrošnju, odnosno ne preda obrazac PP-MI-PO u propisanom roku će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00-25.000,00 kuna.

Prijavu poreza na potrošnju možete izvršiti poštom na dolje navedenu adresu ili putem e-mail osobi za kontakt.

Obrazac za prijavu:

Adresa odgovorne službe:
Općina Pakoštane- Jedinstveni upravni odjel
Kraljice Jelene 78, Pakoštane

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 7 do 15 sati

Osobe za kontakt:
Ivona Maksan
Telefon: 023/381 592 
Fax: 023/381 064
E-mail: financije-ivona@opcina-pakostane.hr

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060