Općina Pakoštane

Javna nabava

Plan javne i jednostavne nabave

Odluke javne i jednostavne nabave

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave.docx
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Izradu glavnog -izvedbenog projekta parka u Dragama J-US05-24
Odluka o odabiru - Izrada projekta opremanja s troškovnikom KC Pakoštane
Odluka o odabiru - Uređenje plaže Stipanov tor J-RA14-24
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave - Šetnica plaža Janice III faza J-RA11-24
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - Šetnica Kurela I. faza J-RA09-24
Odluka o odabiru - Grupa 2- izrada projektno-tehničke dokumentacije transportne biciklističke staze na području Općine Pakoštane.docx

Plan javne i jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave i Plan nabave za 2023

Odluke javne i jednostavne nabave

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - izrada dokumentacije za projekt zelene biciklističke, pješačke edukacijsko-interpretacijske prirodne baštine Vrana
ODLUKA O ODABIRU ekonomski najpovoljnije ponude: Asfaltiranje Vrana
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, Izrada glavnog projekta za KC Pakoštane J-US06-23
Odluka o odabiru (00B), biciklistička staza.docx
Odluka o odabiru asfaltiranje Drage J-RA-20-23
Odluka o odbiru Javna rasvjeta Porat, Drage
Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude - Izgradnja vatrogasnog doma
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave Javna rasvjeta Šetnica Drage J-RA07-23
ODLUKA o odbiru najpovoljnijeg ponuditelja - Geodetske usluge J-US01-23
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave JAVNA RASVJETA DUGOVAČA DRAGE J-RA08-23
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave ASFALTIRANJE UL. AKCIJE OLUJA DRAGE J-RA12-23

Plan javne i jednostavne nabave

Odluke javne i jednostavne nabave

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave- dokumentacija "Dom kulture - Multimedijalni kulturni centar Pakoštane J-US20-22
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave - priprema dokumentacije višenamjenskog kompleksa "Jaz Vala - Rivijera Centra Pakoštane - J-US19-22
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -opremanje ribarnice Pakoštane i Drage.pdf
ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave Sanacija pomorskog dobra plaza Janice II faza -Pakoštane, J-RA15-22
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave /Uređenje Trga Elia Banova - Vrgada J-RA 16-22/
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave - Mrtvačnica Vrana - okoliš J-RA06-22
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave Poljski i protupožarni putevi J-RA10-22.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave Nabava i postavljanje montažne ribarnice Pakoštane i Drage J-RB01-22.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave - Izrada glavnih projekata za građenje dva kružna toka u Ulici Brune Bušića u naselju Pakoštane J-US07-22
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave - Izrada projektne dokumentacije za građenje ulice A. Stepinca u naselju Pakoštane J-US06-22
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave - Izrada projektne dokumentacije za građenje ulice koja spaja ulicu J. Gotovca sa ulicom A. Stepinca J-US05-22
Odluka o odabiru - Javna rasvjeta Drage J-RA03-22.docx
Odluka o odabiru - Javna rasvjeta Pakoštane J-RA04-22.docx
Odluka o odabiru Asfaltiranje Pakoštane Draga J-RA05-22.docx

Plan javne i jednostavne nabave

Plan javne nabave za 2021. godinu.xls

Odluke javne i jednostavne nabave

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave WiFi 4EU J-RB01-21.pdf
ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave Javna rasvjeta Vrgada J-RA01-21
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave - Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta - J_RB06-21
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave - Javna rasvjeta Vrgada J-RA01-21
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave- Javna rasvjeta Pakoštane J-RA02-21
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave- Sanacija okoliša na novom groblju Pakoštane J-RA08-21
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave- Javna rasvjeta Drage i Vrana J-RA03-21
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave Asfaltiranje Pakoštane i Drage J-RA06-21
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave- FITNESS OPREMA J-R05-21
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave- Poljski putevi Vrbice J-RA11-21

Plan javne i jednostavne nabave

I Izmjene Plana javne nabave za 2020. godinu.xls
Plana javne nabave za 2020. godinu.xls
II Izmjene Plana javne nabave za 2020. godinu .pdf
II Izmjene Plana javne nabave za 2020. godinu.xls
III Izmjene Plana javne nabave za 2020. godinu .pdf
III Izmjene Plana javne nabave za 2020. godinu.xls

Odluke javne i jednostavne nabave

Odluka o odabiru - građ. radovi grupa III. Sadnja i uređ. zelenih površina.pdf
Odluka o odabiru - građ. radovi grupa II. Izgradnja prometnica.pdf
Odluka o odabiru - građ. radovi grupa I. Izgradnja TK mreže.pdf
III Izmjene Plana javne nabave za 2020. godinu.xls
II Izmjene Plana javne nabave za 2020. godinu.xls
Odluka o odabiru - idejni projekt za kulturni centar u Pakoštanima.docx
Odluka o odabiru - Javna rasvjeta Vrgada.docx
Odluka o odabiru - Javna rasvjeta Drage.docx
Odluka o odabiru - najam novog automobila.docx

Plan javne i jednostavne nabave

Plan javne nabave za 2019. godinu.xls
Plan Nabave_ OPĆINA PAKOŠTANE - 2019.xls
Predlozak_PlanaNabave 2019.xls
I Izmjene Plana javne nabave za 2019. godinu.xls
II Izmjene Plana javne nabave za 2019. godinu.xls
III Izmjene Plana javne nabave za 2019. godinu.xls
IV Izmjene Plana javne nabave za 2019. godinu-1.xls
V Izmjene Plana javne nabave za 2019. godinu-1.xls
VI Izmjene Plana javne nabave za 2019. godinu.xls
VII Izmjene Plana javne nabave za 2019. godinu.xls
VIII Izmjene Plana javne nabave za 2019. godinu.xls

Odluke javne i jednostavne nabave

Odluka o odabiru - Protupožarni put, Dolaška Draga - Lučica.pdf
Odluka o odabiru - Putevi na Majdanu J-RA08-19.pdf
Odluka o odabiru - Izrada strat. plana razvoja turizma.pdf
Odluka o dogr. i rekonstr. vrtića (gr. I. radovi na izgradnji).pdf
Odluka za opremanje vrtića (gr. II. opremanje).pdf

Plan javne i jednostavne nabave

Plan nabave 2018.pdf
I Izmjene Plana javne nabave 2018..pdf
II Izmjene Plana javne nabave za 2018 god..pdf
III izmjene plana nabave 2018.pdf
IV izmjene plana nabave 2018.pdf
V Izmjene plana nabave za 2018.pdf
VI Izmjene plana nabave za 2018.pdf

Odluke javne i jednostavne nabave

Odluka o odabiru nogostup ul. Bana Josipa Jelačića.pdf
Odluka o odabiru - šetnica Pakoštane - Drage.pdf

Plan javne i jednostavne nabave

Plan javne nabave 2017.pdf
I Izmjene Plana nabave za 2017..pdf
II Izmjene plana nabave za 2017. godinu.pdf

Odluke javne i jednostavne nabave

Odluka o odabiru - Obnova upravne zgrade.pdf
Odluka ispravak greške BN J-R05-17.pdf
Odluka o odabiru BN J-R05-17.pdf

Plan javne i jednostavne nabave

Plan nabave 2016.pdf
I. Izmjene plana nabave za 2016. godinu.pdf
II. Izmjene plana nabave za 2016. godinu.pdf

Odluke javne i jednostavne nabave

Plan javne i jednostavne nabave

Plan nabave 2015.pdf
Izmjene plana nabave 2015 I.pdf
Izmjene plana nabave 2015 II.pdf

Odluke javne i jednostavne nabave

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060