Općina Pakoštane

Jednokratna pomoć socijalno najugroženijim obiteljima

Općina Pakoštane dodjeljuje jednokratnu pomoć socijalno najugroženijima. Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji, zbog trenutačnih okolnosti (npr.bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili drugih nevolja), prema ocjeni Općine Pakoštane nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe i ne ostvaruju prihode po bilo kojoj osnovi. Jednokratna pomoć odobrava se u novcu.

Obrazac

ODLUKA visina pomoći u 2023. godini

ODLUKA visina pomoći u 2022. godini

Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i jednokratne novčane potpore
(„Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 3/2006 i 3/2011)

Adresa:
Kraljice Jelene 78
23211 Pakoštane

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 7-15 h


Osoba za kontakt:
Kurtov Marija
Telefon: 023/381 060
Fax: 023/381 064
E-mail: opcina.pakostane@zd.t-com.hr

Marijana Došen
Telefon: 023/381 059
Fax: 023/381 064
E-mail: procelnik@opcina-pakostane.hr

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060