Općina Pakoštane

Obročna otplata duga

Obrazac:

Adresa odgovorne službe:
Općina Pakoštane- Jedinstveni upravni odjel
Kraljice Jelene 78, Pakoštane

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 7 do 15 sati

Osobe za kontakt:
Ivona Maksan
Telefon: 023/381 592 
Fax: 023/381 064
E-mail: financije-ivona@opcina-pakostane.hr

Marija Striguljica
Telefon: 023/381 592 
Fax: 023/381 064
E-mail: financije-maria@opcina-pakostane.hr

Milan Vulin
Telefon: 023/381 592 
Fax: 023/381 064
E-mail: financije@opcina-pakostane.hr

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060