Općina Pakoštane

Prostorni planovi

IV - PPU Općine Pakoštane - izmjene i dopune

III - PPU Općine Pakoštane - izmjene i dopune

II - PPU Općine Pakoštane - donesen plan

PPU Općine Pakoštane

PPU Općine Pakoštane izmjene i dopune

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja KOSTELJ - Pakoštane

* Napomena: Odluka o donošenju izmjenama i dopuna Urbanističkog plana uređenja Kostelj Pakoštane, kao i pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Kostelj , objavljeni su u Službenom glasniku Općine Pakoštane broj 1/2023, koji je dostupna na linku Službeni glasnici

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone "Područje obalnog pojasa unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja" - Pakoštane

Urbanistički plan uređenja za područje obalnog pojasa GOMILE -zona unutar GP naselja Pakoštane

UPU - UTZ Club Mediterranne

DPU - Novo groblje

DPU - Pomoćni gospodarski objekti

UPU - Područje obalnog pojasa Pakoštane

DPU - Zabavni centar Pakoštane

UPU Kostelj - izmjene i dopune

UPU Kostelj

Zona sporta i rekreacije Vrana

DPU Groblje - Vrana

DPU Majdan

DPU Pećina Vrana

DPU Han Gradina

Izmjene i dopune UPU AK Velika Kurela

UPU - AK Velika Kurela

DPU - AK Drage Zapad

UPU Kazin - Drage

UPU Dolac - Drage

UPU Juričini tori - Stojanove kuće

Izmjene i dopune UPU - Malenica Drage

UPU - Malenica Drage

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060