Općina Pakoštane

Javni servisi

E-uprava je projekt državne uprave razvoja elektroničko-informacijskih tehnologija a sve u svrhu poboljšanja učinkovitost i transparentnost rada državne uprave. Ključni razlog stvaranja i postojanja e- uprave jesu njezini korisnici. Korištenjem e- uprave građani, poslovni subjekti i ostali korisnici mogu na brži i jednostavniji način putem interneta koristiti usluge državne uprave.

E-izvadak -je pregled zemljišnih knjiga. Korisnici putem ove aplikacije imaju uvid u Središnju bazu podataka zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova u Republici Hrvatskoj

E-katastar - je katastarski preglednih koji služi za uvid u središnju bazu katastarskih podataka u Republici Hrvatskoj

Geoportal - je portal za pregled digitalnih katastarskih planova, digitalnog ortofota, topografskih karata u različitim mjerilima, sve na jednome mjestu i uz mogućnost preklapanja istih.

E-predmet je javna i besplatna usluga strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u sudskim postupcima.

E-građani - je online paket usluga unutar portala Moja uprava kojim državna uprava omogućuje pružanje usluga građanima. Tako putem ove aplikacije građani mogu koristiti usluge Centra za socijalnu skrb, Matičnih ureda, Mirovinskog osiguranja, Sudova u Republici Hrvatskoj i sl. Svakim danom ova usluga se poboljšava.

Hitro.hr – je Vladin servis koji na jedom mjestu pruža sve potrebne informacija i omogućava osnivanje obrta, pokretanje trgovačkih društava i upis u sudski registar online.

Sudski registar - je usluga putem koje je omogućeno pregledavanje sudskog registra trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj

Fina e-kartica – je multifunkcionalna smart kartica koja omogućava pristup Fininim servisima i tijelima javne vlasti jednim uređajem.

E-zdravstveno - je web aplikacija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za poslovne korisnike koja omogućuje prijavu/promjenu i odjavu na zdravstveno osiguranje.

E-mirovinsko - je web aplikacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za poslovne korisnike koja omogućava prijavu/promjenu i odjavu na mirovinsko osiguranje.

E-porezna – je web aplikacija putem koje porezni obveznici mogu jednostavno i sigurno podnositi porezne prijave i obrasce.

E-carina - je aplikacija kojom Carinska uprava omogućuje podnošenje jedinstvene carinske deklaracije i izračuna carinskih tarifa.

E- trošarine - je sustav elektroničkog podnošenja trošarinskih i poreznih obrazaca za trošarinske obveznike i obveznike posebnih poreza

E-nabava je naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje uvođenje elektroničkih alata kao potpore različitim fazama procesa javne nabave.

Pravni informacijski portal - je sveobuhvatni pravni portal koji na jednom mjestu pravnim i fizičkim osobama osigurava brz i jednostavan pristup zakonskim tekstovima kao i pročišćenim tekstovima zakona, podzakonskim propisima, pravnoj praksi, stručnoj literaturi, relevantnim mišljenjima pravnih stručnjaka i znanstvenika o pojedinoj temi, kao i mogućnost razmjene stručnih mišljenja.

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060