Općina Pakoštane

Utvrđivanje obveze komunalnog doprinosa

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine Pakoštane i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine koji se koristi za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Način predavanja zahtjeva: po službenoj dužnosti prosljeđuje Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje ili Ministarstvo koji su nadležni za izdavanje akta temeljem kojeg se može graditi.

Napomena: Komunalni doprinos na rate može sukladno Odluci o komunalnom doprinosu plaćati samo pravna osoba za obračunati doprinos u iznosu većem od 200.000,00 kuna

Potrebni dokumenti za plaćanje komunalnog doprinosa za ozakonjenu zgradu prema zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama:

Adresa odgovorne službe:

Općina Pakoštane- Jedinstveni upravni odjel
Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 7-15 sati

Osoba za kontakt:
Marijana Došen
tel: 023/381 059
fax: 023/381 064
email: procelnik@opcina-pakostane.hr

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060