Općina Pakoštane

Utvrđivanje obveze komunalne naknade

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine, a plaća se za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada plaća se za:

  • stambeni prostor,
  • poslovni prostor,
  • garažni prostor,
  • građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
  • neizgrađeno građevinsko zemljište, dakle za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine.

Potrebni dokumenti:


Adresa odgovorne službe:
Općina Pakoštane- Jedinstveni upravni odjel
Kraljice Jelene 78, Pakoštane

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 7 do 15 sati

Osobe za kontakt:
Ivona Maksan
Telefon: 023/381 060
Fax: 023/381 064
E-mail: financije-ivona@opcina-pakostane.hr

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060