Općina Pakoštane

Raspisivanje izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Pakoštane

Raspisuju se izbori za izbor članova: 1. Vijeća mjesnog odbora Pakoštane, 2. Vijeća mjesnog odbora Vrana, 3. Vijeća mjesnog odbora Drage, 4, Vijeća mjesnog odbora Vrgada.

Na temelju članka 5. Odluke o pravilima za provedbu izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 1/10), i člnaka 59. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/09 i 3/09), Općinski načelnik Općine Pakoštane, dana 27. listopada 2010. godine, donio je

O D L U K U

o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća

mjesnih odbora na području Općine Pakoštane


Članak 1.

Raspisuju se izbori za izbor članova:

1. Vijeća mjesnog odbora Pakoštane,

2. Vijeća mjesnog odbora Vrana,

3. Vijeća mjesnog odbora Drage,

4. Vijeća mjesnog odbora Vrgada.Članak 2.

U svako Vijeće iz članka 1. ove odluke bira se 7 (sedam članova).

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se dan 28. studenoga (nedjelja) 2010. godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati. Prijedlozi lista moraju biti zaprimljeni u općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora odnosno do 08. studenoga 2010. godine do 24,00 sata.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Pakoštane“, u sredstvima javnog priopćavanja – „Zadarski list“, i na oglasnim pločama Općine Pakoštane.

Klasa: 022-05/10-01/281

Ur.broj: 2198/19-10-1

Pakoštane, 27. listopada 2010. godine


OPĆINA PAKOŠTANE

Općinski načelnik

Milivoj Kurtov

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060