Općina Pakoštane

Prekid u opskrbi električnom energijom

Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže.

Dana 11.06.2024 u vremenu 08:30 - 14:30 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokaciji:

Naziv kupca: OPĆINA PAKOŠTANE
Dopunski naziv kupca: CRPNA STANICA - DUGOVAČA
Mjesto: DRAGE


Napomena: Podatci o prekidima u opskrbi električnom energijom nalaze se i na adresi InfoHep

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060