Općina Pakoštane

Prekid u opskrbi električnom energijom

Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže.

Dana 13.05.2024 u vremenu 09:00 - 12:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećim lokacijama:

Naziv kupca: OPĆINA PAKOŠTANE
Dopunski naziv kupca: OPĆINA PAKOŠTANE - STARA ŠKOLA
Mjesto: PAKOŠTANE

Naziv kupca: OPĆINA PAKOŠTANE
Dopunski naziv kupca: OPĆINA PAKOŠTANE
Mjesto: PAKOŠTANE

Naziv kupca: OPĆINA PAKOŠTANE
Dopunski naziv kupca: CRPNA STANICA ČELINKA
Mjesto: DRAGE

Naziv kupca: OPĆINA PAKOŠTANE
Dopunski naziv kupca: CRPNA STANICA - DUGOVAČA
Mjesto: DRAGE

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060