Općina Pakoštane

POZIV NA 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAKOŠTANE

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pakoštane, s a z i v a 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAKOŠTANE za dan 04. travnja 2012. godine (SRIJEDA) sa početkom u 18,00 sati u Općinskoj vijećNa temelju članka 54. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 02/09), predsjednik Općinskog vijeća Općine Pakoštane, s a z i v a13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAKOŠTANE

za dan 04. travnja 2012. godine (SRIJEDA)sa početkom u 18,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Pakoštane

te predlaže slijedeći:DNEVNI RED1. Aktualni sat

2. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Pakoštane,

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2011. godinu

4. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Pakoštane za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2012. godini

5. Odluka o dodjeli koncesije za skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Pakoštane

6. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Područje obalnog pojasa unutar izgrađenog područja naselja Pakoštane“

7. Odluka o uvjetima za davanje u zakup nekretnina i stupova javne rasvjete za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje

8. Odluka o provedbi javnog natječaja za prodaju i zamjenu građevinskog zemljišta

9. Analiza sustava zaštite i spašavanja za područje Općine Pakoštane u 2011. godini sa smjernicama za 2012. godinu

10. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Pakoštane

11. Odluka o donošenju Plana civilne zaštite za područje Općine PakoštaneMolimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na tel. 381-060.


PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća

Ive Knežević

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060