Općina Pakoštane

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” broj 4/09, 2/10, 3/11 i 4/12)

Polazeći od pravnog shvaćanja Upravnog suda RH koji je na sjednici Imovinsko-pravnog Suda od 17. ožujka 2008. godine zauzeo pravno shvaćanje da se komunalni doprinos utvrđuje prema podzakonsk


Polazeći od pravnog shvaćanja Upravnog suda RH koji je na sjednici Imovinsko-pravnog Suda od 17. ožujka 2008. godine zauzeo pravno shvaćanje da se komunalni doprinos utvrđuje prema podzakonskom propisu, odluci o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme pokretanja postupka izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi, u upravnom postupku utvrđenja komunalnog doprinosa primjenjuje se Odluka o komunalnom doprinosu koja je bila na snazi u vrijeme pokretanja postupka za izdavanje akta o dozvoli gradnje.Detalje odluka o komunalnom doprinosu i naknadne izmjene možete preuzeti u PDF formatu na sljedećim poveznicama:

Odluka o komunalnom doprinosu 2009


Izmjene komunalnog doprinosa 2010


Izmjene komunalnog doprinosa 2011


Izmjene i dopune odluke o komunalnom doprinosu 2012


Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060