Općina Pakoštane

Objava ponovne javne rasprave za UPU Malenica - Drage

Zbog ne donošenja Urbanističkog plana uređenja Malenica Drage u roku od devet mjeseci od završetka ponovne javne rasprave o prijedlogu Plana koja je završena dana 26. svibnja 2011. godine, no

Temeljem članka 86. u svezi članka 95. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine„ br. 76/07), članka 43. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/09 i 3/09), Općinski načelnik Općine Pakoštane, dana 20. ožujka 2012. godine, objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „MALENICA“ - DRAGE1. Zbog ne donošenja Urbanističkog plana uređenja Malenica Drage (u daljnjem tekstu: Plan) u roku od devet mjeseci od završetka ponovne javne rasprave o prijedlogu Plana koja je završena dana 26. svibnja 2011. godine, nositelj izrade objavljuje ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu plana (druga ponovna javna rasprava).

2. Prijedlog plana će biti izložen javnom uvidu 8 dana, od 29. ožujka 2012. do 05. travnja 2012. godine, svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati, u zgradi Općine Pakoštane u Pakoštanima, Kraljice Jelene 78, općinska vijećnica – prizemlje.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 29. ožujka 2012. godine u 11,00 sati u zgradi Općine Pakoštane u Pakoštanima, Kraljice Jelene 78, općinska vijećnica – prizemlje.

4. Pisane prijedloge i primjedbe na prijedlog plana, mogu se dostaviti do 05. travnja 2012. godine na adresu: Općina Pakoštane, Kraljice Jelene 78, Pakoštane, sa naznakom „primjedbe na UPU Malenica - Drage“ ili u Knjigu primjedbi koja je položena uz prijedlog plana.

5. Prijedlozi i primjedbe moraju se dostaviti u roku, čitko napisani, uz potpunu adresu podnositelja, u protivnom neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


Klasa: 022-05/08-01/186, Urbroj: 2198/18-12-12


OPĆINA PAKOŠTANE

Općinski načelnik

Milivoj Kurtov

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060