Općina Pakoštane

Objava biračima Općine Pakoštane

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pakoštane.

Općinsko vijeće Općine Pakoštane je na 20. sjednici održanoj 16. ožujka 2021.g. donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pakoštane, KLASA: 021-05/21-04/04, URBROJ: 2198/18-02-01/01-21-02 od 16.03.2021.g., za mjesne odbore na području Općine Pakoštane i to za:

  • Mjesni odbor Pakoštane
  • Mjesni odbor Vrana
  • Mjesni odbor Drage
  • Mjesni odbor Vrgada

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Općine Pakoštane" broj 1/21 od 16. ožujka 2021.g.

ZA DAN PROVEDBE IZBORA ODREĐENA JE NEDJELJA

16. SVIBNJA 2021. GODINE

Birači Općine Pakoštane mogu podnositi zahtjeve u upis, dopunu ili ispravak u registru birača najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060