Općina Pakoštane

O B A V I J E S T ZA STUDENTE SA PODRUČJA OPĆINE PAKOŠTANE

Obavještavaju se studenti sa područja Općine Pakoštane da mogu podnijeti zahtjeve Općini Pakoštane radi stjecanja prava na korištenje godišnje studentske stipendije za šk. god. 2010./11. koja

OBAVIJEST

ZA STUDENTE  SA PODRUČJA

OPĆINE PAKOŠTANE

 

     Obavještavaju se studenti sa područja Općine Pakoštane da mogu podnijeti zahtjeve Općini Pakoštane radi stjecanja prava na korištenje godišnje studentske stipendije za šk. god. 2010./11. koja će se financirati iz Proračuna Općine Pakoštane za 2011. godinu.

        Zahtjev za stjecanje prava na korištenje godišnje studentske stipendije za šk. god. 2010./11. podnosi se najkasnije do 30. ožujka 2011. godine. 

(zahtjev se može preuzeti na stranicama Općine Pakoštane ovdje zahtjev - izjava i u prostorijama Općine Pakoštane)

 

        Uz zahtjev se prilaže:

1.  REDOVNI STUDENT- uvjerenje o redovnom upisu na fakultet i potvrdu o redovnom upisu u višu akademsku godinu      

   IZVANREDNI STUDENT - uvjerenje da je izvanredni

   student  i potvrdu o redovnom upisu u višu akademsku

   godinu

2.   preslik važeće osobne iskaznice (OIB)

3.   izjava da nije korisnik druge stipendije (za redovne i izvanredne studente),

4.   izjava da nije u radnom odnosu na neodređeno vrijeme (za izvanredne studente)

5.   kopiju indeksa

6.   preslik bankovne kartice

 

Klasa: 022-05/11-01/48

Urbroj: 2198/12-11-1

Pakoštane, 07. ožujka  2011. godine

Općinski načelnik
Milivoj Kurtov

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060