Općina Pakoštane

Nominiran projekt po javnom pozivu za sufinanciranje projekata Pametnih gradova

Općina Pakoštane nominirala je projekt za sufinanciranje projekata primjene koncepata Pametnih gradova i općina.

Kao projekt je nominirala nabavu i postavljanje Outdoor LCD totema koji će biti postavljeni na turistički atraktivnim lokacijama Općine Pakoštane. LCD totemi upotrebljavati će se za informiranje građana i turista te kao oglasni prostor i samim tim će biti samoodrživi. Postavljanjem LCD totema i besplatnog WIFI-a Općina Pakoštane se pridružuje drugim općinama i gradovima u tvz. Pametnim projektima. Digitalizacija i uopće modernizacija komunikacija danas je nezaobilazna u svijetu, pa je tako potrebna i našim mjestima kako bi mogli konkurirati kao destinacija na sve zahtjevnijem turističkom tržištu.

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060