Općina Pakoštane

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Zadarske županije i njihovih zamjenika

Poštovani, obavještavamo Vas kako je dana 25. siječnja 2024. godine objavljen Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Zadarske županije i njihovih zamjenika.
Javni poziv i prijavni obrazac objavljeni su na linku https://www.zadarska-zupanija.hr/natjecaji-i-javna-nabava/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji .
Prijedlozi kandidatura za članove Savjeta mladih Zadarske županije i njihove zamjenike dostavljaju se najkasnije do 26. veljače 2024. godine na adresu:

Zadarska županija
Županijska skupština
Odbor za izbor i imenovanja
Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar s naznakom:

„Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Zadarske županije i njihovih zamjenika“
NE OTVARATI

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060