Općina Pakoštane

Javni natječaj - prodaja zemljišta u poslovnoj zoni - 2020 godina

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Pakoštane o provedbi natječaja za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Pakoštane ili za osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u poduzetničkoj zoni Pakoštane.

Predmet natječaja: prodaja građevinske parcele oznake kat. čest. broj 5367/9 nove izmjere koja odgovara čest. zem. broj 1227/20 stare izmjere k.o. Pakoštane u površini od 2500m2 poduzetničkoj zoni u Pakoštanima (vlasništvo Općine Pakoštane upisano u zk. ul. 2840 k.o. Pakoštane) na kojoj je osnovano pravo građenja radi izgradnje skladišnog prostora-garaža za građevinske strojeve, te je namjena prodaje: izradnja skladišnog prostora - garaža za građevinske strojeve.

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060