Općina Pakoštane

Opremanje interpretacijskog centra Maškovića han

Odobren je projekt "Opremanje interpretacijskog centra Maškovića han" koji će se u cijelosti financirati iz EU fondova.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura donio je Odluku o odabiru projekata pristiglih na 4. LAGUR natječaj za provedbu Mjere 3.1. „Stvaranje turističkih sadržaja povezanih sa ribarstvom“.

Jedan od odobrenih projekta je "Opremanje interpretacijskog centra Maškovića han". Nositelj projekta je Agencija Han Vrana. Cilj projekta je povećanje turističke ponude, smanjenje sezonalnosti, promoviranje kulturne, ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine.

Vrijednost projekta je 1.650.368,54 kn i u cijelosti će se financirati iz fondova EU.

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060