Općina Pakoštane

Novi Flag natječaj M 3.1. Stvaranje turističkih sadržaja povezanih s ribarstvom

Objavljen je novi Flag natječaj Stvaranje turističkih sadržaja povezanih s ribarstvom.

Na temelju članka 24. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN br. 27/2019 i 77/2020 ) i Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. – 2020., Lokalna akcijska skupina u ribarstvu „Lostura“ objavljuje 17. kolovoza 2020. godine, FLAG Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 3.1. Stvaranje turističkih sadržaja povezanih sa ribarstvom.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 3.1. iznosi 808.679,83 EUR u protuvrijednosti u kunama. Najniža ukupna vrijednost projekta iznosi 13.500,00 EUR dok najviši ukupna vrijednost javne potpore iznosi 539.119,00 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, komunalnim poduzećima, ustanovama u javnom vlasništvu te fizičkim i pravnim osobama u rangu mikro ili malog poduzeća sa sjedištem unutar obuhvata ribarstvenog područja LAGUR-a Lostura, što uključuje Općine Pakoštane, Pašman, Tkon i Sv. Filip i Jakov te Grad Biograd na Moru. Više informacija možete naći na stranicama: https://www.flag-lostura.hr

Izvor: https://www.flag-lostura.hr/

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060