Općina Pakoštane

Javni poziv Zadarske županije za subvencioniranje kamate kredita poduzetnicima i obrtnicima

Zadarska županija je objavila Javni poziv za iskazivanje interesa subvencije kamatne stope korisniku kredita sukladno „Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji“

Zadarska županija je objavila Javni poziv za iskazivanje interesa subvencije kamatne stope korisniku kredita sukladno „Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji“ .Korisnici sredstava potpore subvencionirane kamatne stope kredita mogu biti: d.o.o., j.d.o.o., obrti i profitne ustanove koji ulažu na područje Zadarske županije.Tekst Javnog poziva i pripadajući obrasci objavljeni su na službenim Internet stranicama Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060