Općina Pakoštane

Projekt „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Pakoštane“ KK.06.3.1.16.0086


Svrha prijave projekta "Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Pakoštane" je omogućiti svim stanovnicima Općine adekvatnu infrastrukturu za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište, a sve s ciljem smanjenja negativnih utjecaja na okoliš i prostor u kojem stanovnici Općine žive.

PROMOTIVNI LETAK

BROŠURA

Ukupna vrijednost projekta: 167.150,00 HRK

85% ukupnog iznosa sufinancirano je sredstvima Kohezijskog fonda, a 15% sredstvima općine Pakoštane

Projekt se provodi na području općine Pakoštane, a naselja obuhvaćena projektom su Pakoštane, Drage, Vrana, Vrgada koja se nalaze u sastavu Općine. Projektom se provode sljedeće aktivnosti:

  • Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta,
  • Izobrazno - informativne aktivnosti,
  • Upravljanje projektom,
  • Promidžba i vidljivost.

Svrha i opravdanost nabave mobilnog reciklažnog dvorišta i usmjerenost općine Pakoštane je da područje Općine učini ugodnijim mjestom za život te da osigura izobrazbu kako bi se dugoročno utjecalo na jačanje svijesti zajednice. Navedeni ciljevi i mjere iskazuju potrebu za osiguranjem mobilne reciklažne jedinice kako bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš i razina stakleničkih plinova te štetnih posljedica za sve ostale resurse poput vode, tla, zraka. Svaka općina provođenjem mjera i stvaranja učinkovitog sustava gospodarenja otpadom može napraviti velike koriste za cjelokupni ekosustav i dobrobit budućih generacija.

Ciljne skupine na koje projekt izravno utječe su svi stanovnici općine Pakoštane, škola i vrtić u kojima će biti provedene izobrazno - edukativne aktivnosti te učitelji i odgajatelji koji će raditi s djecom uključenom u projekt.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Oprativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.


www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija možete kontaktirati

Općina Pakoštane

Kraljice Jelene 78

23211 Pakoštane

+385 23 381 060

www.opcina-pakostane.hr

Kraljice Jelene 31

23211 Pakoštane

+385 23 381 -253

www.losi.hr

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060