Općina Pakoštane

Obavijest za korisnike usluge odvoza otpada

NOVI CJENIK USLUGA

OBAVIJEST

Obavještavaju se korisnici usluge LOŠI d.o.o. Pakoštane, da je 15.07.2023. godine LOŠI d.o.o. na svojoj web stranici obavijestio korisnike usluga da će od 01. kolovoza 2023. godine biti u primjeni novi Cjenik usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pakoštane.

Cjenik je moguće pogledati na web stranici pružatelja usluga LOŠI d.o.o.

Napominjemo da su korisnici usluge u obvezi plaćati minimalnu cijenu javne usluge (tzv. paušal) te cijenu prema broju pražnjenja spremnika.

Za veći broj pražnjenja bit će i veća cijena, zato potičemo korisnike usluge da razdvajaju otpad u vreće/spremnike koje mogu preuzeti kod LOŠI d.o.o.

Kada korisnik usluge, smatra da je kantu potrebno isprazniti, dužan ju je izvući na javnu površinu, u protivnom neće biti podizane.

Pakoštane, 04.08.2023. godine

OPĆINA PAKOŠTANE

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060