Općina Pakoštane

Eko Zadar organizira akciju čišćenja u Pakoštanima

Eko Zadar poziva sve zainteresirane da se pridruže akciji čišćenja i obilježavanju Međunarodnog dana svijesti o gubicima hrane i otpadu u Pakoštanima 29. rujna od 9 do 12.30 sati na lokaciji Plaža Pilatuša

Eko Zadar poziva sve zainteresirane da se pridruže akciji čišćenja i obilježavanju Međunarodnog dana svijesti o gubicima hrane i otpadu u Pakoštanima 29. rujna od 9 do 12.30 sati

Lokacija čišćenja: plaža Pilatuša

9:00 – 11:00 Akcija prikupljanja otpada

11:00 – 12:30 Prigodni program:

Eko akcija i Kreativna radionica za djecu i odrasle

Akcija je jedna u nizu aktivnosti koje se provode u sklopu „Nije mi teško – zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu“ financiranog iz bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Cilj ovoga projekta je informirati građane o konceptu kružnog gospodarstva i ulozi gospodarenja otpadom te utjecati na razvoj ekološke svjesnosti i usvajanje navika potrebnih za odgovorno postupanje s otpadom i učinkovito upravljanje resursima.

Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060